brinkpolis.nl

Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Van den Brink Assurantiën geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. 
Voor een volledige omschrijving en/of dekkingen van alle genoemde verzekeringen verwijzen wij u naar de betreffende polisvoorwaarden van de diverse verzekeringsmaatschappij(en) die wij u op verzoek ter beschikking kunnen stellen.

 

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer. Wij zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en uitwisseling van gegevens met onze website bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

 

Online afsluiten

De adviezen die u via deze website ontvangt zijn resultaten van de door u zelf verstrekte gegevens. Er kan geen beroep worden gedaan op de gegevens, informatie of adviezen die op de website voorkomen. De online polissen die via deze website gesloten worden zijn dan ook zonder enige vorm van persoonlijk advies tot stand gekomen.